Gå til indhold

Praktikant ved Den danske FN-mission

Danmarks faste mission ved FN i New York tilbyder praktikantophold for universitetsstuderende af seks måneders varighed, med start ultimo januar og ultimo juli.

Hvem kan søge?
Alle studerende som er indskrevet på en videregående uddannelse (se nærmere i Udenrigsministeriets retningslinjer nedenfor). Danske sprogkundskaber er en forudsætning, da arbejdssproget på FN-missionen er dansk. NB: Ansøgere må ikke tidligere have været i praktik i Udenrigstjenesten.

Arbejdsopgaver
Som praktikant assisterer du missionens medarbejdere i det daglige arbejde og hjælper med at følge møder, lave research, skrive indberetninger til Udenrigsministeriet og pleje kontakter til andre medlemslande og FN-systemet. Under opholdet vil du blive inddraget i Danmarks udenrigspolitiske håndværk ved verdens centrale mellemstatslige organ og få et grundigt indblik i både Udenrigstjenestens og FN’s arbejde. Den omfattende mødeaktivitet i FN giver lejlighed for praktikanterne til at engagere sig i områder, der har særlig interesse, og mulighed for at arbejde selvstændigt på aftalte områder. Arbejdsopgaverne tilpasses Missionens opgaver generelt og i perioder med øget belastning, f.eks. ved ministerbesøg eller særlige arrangementer, kan andre typer af opgaver også forekomme, herunder opgaver af mere administrativ og praktisk karakter. 

På FN-missionen arbejdes der med tre områder, som alle har tilknyttet praktikanter. Foruden de tre områder vil missionens kommunikationsprofil tillige udgøre en del af én eller flere af praktikanternes portefølje.

 

1. Udenrigs- og sikkerhedspolitik/stabilisering/humanitære spørgsmål

Med fokus på konflikter på Sikkerhedsrådets dagsorden, resolutioner vedr. Mellemøsten, Afrika og Asien og FN's fredsopbygningsindsatser, FN’s fredbevarende operationer, herunder dansk deltagelse heri samt tværgående humanitære spørgsmål i FN.

 

2. 2030-dagsordenen/udviklingspolitik

Med fokus på FN's arbejde med implementering af 2030-dagsordenen/Verdensmålene, FN’s udviklingsfonde og programmer, kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, FN's befolkningskommission, klima og bæredygtig udvikling, fattigdomsbekæmpelse, international handel og gæld, makroøkonomisk politik, sundhed og uddannelse.

 

3. Menneskerettigheder/folkeret

Med fokus på dels alle aspekter af FN’s menneskerettighedsarbejde i New York, sociale og kulturelle spørgsmål i FN samt danske mærkesager såsom tortur, kvinders rettigheder og oprindelige folk – og dels FN’s folkeretslige arbejde, fremme af den internationale retsorden, ICC, Responsibility to Protect og FN’s sanktioner.

Forventninger 
Du skal have lyst til at arbejde i et internationalt miljø, hvor udadvendthed og en opsøgende tilgang er afgørende. Gode engelskkundskaber er en forudsætning, og du skal være god til at formulere dig skriftligt både på dansk og engelsk. Det vil blive tillagt særlig vægt, at du ved praktikforløbets start har en bachelorgrad fra en videregående uddannelse.

Vilkår 
Praktikanten er selv ansvarlig for udgifter i forbindelse med ophold i New York, private rejser samt syge-, ansvars- og ulykkesforsikring. Varigheden af praktikpladser er ultimo januar – ultimo juli i foråret, og ultimo juli – ultimo januar i efteråret. Præcise datoer aftales med FN-missionen.


Ansøgning
Den samlede ansøgning bør overholde følgende kriterier:  

  • Ansøgning skrives på dansk (max. 1 A4-side)
  • Du skal vedlægge CV og  karakterblad fra uddannelsessted(er)
  • Du kan evt. vedlægge anbefalinger og andre relevante bilag.
  • Ansøgning og bilag fremsendes i én samlet PDF-fil.

Gør i din ansøgning opmærksom på, hvilket af de tre ovenstående faglige områder, du vil arbejde i, og kom gerne ind på, hvilke kvalifikationer du har inden for netop dette område. Angiv også gerne om du har særlig interesse i og kvalifikationer for at arbejde med kommunikation.

 

  • Udfyld emailens emnelinje således:
    "Praktikansøgning. FN Missionen. Efterår/Forår. Årstal (eks. 2021). Område (1,2 eller 3). Dit navn."
  • Send ansøgningen til email-adressen [email protected].

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for praktikophold i foråret er d. 31. august og ansøgningsfristen for praktikophold i efteråret er d. 15 februar.

Mere information 
Hvis du har spørgsmål vedrørende praktikophold ved FN-missionen, kan du skrive til [email protected]. Endvidere henvises til Udenrigsministeriets  retningslinjer for praktikanter gældende  fra 1. august 2015 for uddybende information.