Gå til indhold

Praktikantopslag

Lær mere om praktikmulighederne ved FN Missionen.

Danmarks Faste Mission ved FN har tilknyttet flere praktikanter til at hjælpe med at varetage Danmarks interesser i FN. Som praktikant vil du arbejde i et af vores tre faglige teams - hhv. team 1: Fred og sikkerhed, 2: Udvikling, partnerskaber og bæredygtighed og 3: Regelbaseret orden, folkeret og menneskerettigheder. Praktikanternes portefølje vil bestå af opgaver inden for et af nedenstående tre områder:

  • 1. Udenrigs- og sikkerhedspolitik/stabilisering/humanitære spørgsmål 
  • 2. 2030-dagsordenen/udviklingspolitik
  • 3. Menneskerettigheder/folkeret

Foruden ovenstående tre områder vil missionens kommunikationsprofil, herunder brug af sociale medier, tillige udgøre en del af én eller flere af praktikanternes portefølje.

For at komme i betragtning som praktikant ved FN-missionen er det en forudsætning, at du er indskrevet på en videregående uddannelse. Det er desuden en forudsætning, at du kan skrive og tale dansk, da dansk er arbejdssproget ved den danske FN-mission. 

Som dansk studerende på en videregående uddannelse har du endvidere mulighed for ansøge om en ulønnet praktikantstilling ved EU-delegationen i New York og/eller i FN-sekretariatet samt FN's underorganer i New York.

Læs mere om de ovennævnte praktikantstillinger, her