Gå til indhold

Praktikantopslag

Lær mere om praktikmulighederne ved FN Missionen.

Du kan i øjeblikket ikke søge, da vi er ved at implementere et nyt system for modtagelse af ansøgninger, som forventes at være klar i juni/juli.


Praktikplads i udenrigstjenesten

Et praktikophold i den danske udenrigstjeneste byder på masser af udfordringer og giver dig mulighed for at få indblik i dansk diplomati og at prøve dine kompetencer af i et internationalt miljø. Som praktikant vil du indgå som en integreret del af det område, du tilknyttes, og du vil få tildelt en vejleder(e). De konkrete opgaver, som du vil skulle varetage, varierer afhængig af, hvilket område du tilknyttes.


Danmarks FN Mission i New York har op til 12 praktikplader fordelt på følgende fagområder:

 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder Sikkerhedsrådet

  Udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Sikkerhedsrådets dagsorden, herunder tematiske og landespecifikke situationer i Europa, Mellemøsten, Afrika og Asien samt FN's fredsopbygningsindsatser, FN’s fredbevarende operationer og sanktioner. Hertil forhandlinger i Generalforsamlingen og dets udvalg bl.a. ift. landespecifikke situationer, nedrustning og våbenkontrol.

   

 • Udviklingspolitik/klima

  Med fokus på FN's arbejde med implementering af 2030-dagsordenen og verdensmålene herunder bl.a. FN’s udviklingsfonde og programmer, kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder samt FN's befolkningskommission, klima, energi og miljø samt fattigdomsbekæmpelse, international handel og gæld, makroøkonomisk politik.

   

 • Menneskerettigheder/folkeret

Med fokus på dels alle aspekter af FN’s menneskerettighedsarbejde i New York, sociale og kulturelle spørgsmål i FN samt danske mærkesager såsom torturbekæmpelse, køn- og ligestilling og oprindelige folks rettigheder – og dels FN’s folkeretlige arbejde, fremme af den internationale retsorden, ICC, Responsibility to Protect og FN sanktioner.


Varighed og ansøgningsfrister
Vi søger praktikanter to gange årligt og praktikopholdet er på seks måneder.

Forårshold: 1. februar – 31. juli

 • Deadline for ansøgning til dette hold er den 1. september året forinden

Efterårshold: 1. august – 31. januar

 • Deadline for ansøgningen til dette hold er den 1. marts

Krav
Du skal være studerende og tilmeldt en højere uddannelsesinstitution på bachelor- eller kandidatniveau.

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du have boet i Danmark i mindst 3 år, på ansøgningstidspunktet have fast bopæl i Danmark og være indskrevet på et studie på en højere læreanstalt i Danmark under hele praktikopholdet.

 

Det er en betingelse, at du kan sikkerhedsgodkendes af de danske myndigheder, og at du opretholder din sikkerhedsgodkendelse under hele praktikopholdet. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen.

 

Vi gør opmærksom på, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.


Kvalifikationer

Vi leder efter studerende med stærke analytiske evner, drive og et stort engagement samt en nysgerrig, kreativ, åben og positiv tilgang til opgaveløsningen. Du må meget gerne komme med gode eksempler på disse kvalifikationer i din ansøgning. Derudover forventer vi, at du har gode dansk- og engelskkundskaber samt kendskab til MS Office Package (PowerPoint, Excel & Word).

Opholdet skal bidrage til din uddannelse, og vil foregå under vejledning af en akademisk medarbejder i afdelingen. Vi anbefaler, at du inden du søger om et praktikophold undersøger, hvilke akademiske krav din uddannelsesinstitution stiller til dig i forbindelse med et praktikophold.


Ferie og arbejdstid
Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentligt (inkl. frokostpause). Du optjener 2,08 feriedage pr. måneds praktik svarende til 12,5 dag i løbet af dit 6-måneders praktikophold. Hvis dit studie forlanger, at du skriver en større akademisk opgave i forbindelse med dit praktikophold, vil du desuden kunne få 5 skrive-fri dage.

Bolig
Du er selv ansvarlig for at finde bolig og afholde alle udgifter forbundet hermed.

Refusion af visse udgifter
Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes en kompensation på kr. 6000 pr. måned til dækning af udgifter til logi, transport, forsikring og andre udgifter, der knytter sig til praktikopholdet.

De fleste praktikanter vil desuden have mulighed for at medtage deres SU, men det bør du selv søge afklaret med Styrelsen for Videregående Uddannelser.


Ansøgning
Du er velkommen til at søge flere praktikmuligheder hos os. Vi vil blot bede dig angive, hvilket praktikophold, som har din første, anden, tredje etc. prioritet.


Mere information

Hvis du har spørgsmål vedrørende praktikophold ved FN-missionen, kan du skrive til [email protected]. Praktikbetingelserne følger Udenrigsministeriets retningslinjer for praktikanter.