Gå til indhold

FN kort fortalt

Organisatorisk består FN af seks hovedorganer
(1) Generalforsamlingen, der omfatter alle 193 medlemslande
(2) Sikkerhedsrådet med 5 faste og 10 valgte medlemslande
(3) Sekretariatet, der ledes af FN’s generalsekretær
(4) Det økonomiske og sociale råd, der omfatter 54 medlemslande
(5) Den Internationale Domstol med hovedsæde i Haag.
(6) Formynderskabsrådet, der de facto er nedlagt.

Foruden de seks hovedorganer, der omtales i FN-pagten, omfatter FN-systemet en række internationale organisationer, fonde og programmer. Eksempelvis kan fremhæves UNICEF (FN’s Børnefond), UNDP (FN’s Udviklingsprogram), WFP (Verdensfødevareprogrammet), UNHCR (Flygtningehøjkommissariatet) m.fl.   

Du kan læse mere om FN på den officielle hjemmeside og på Udenrigsministeriets hjemmeside.