Gå til indhold

Danmarks rolle i FN

Som et af de stiftende medlemmer af organisationen har Danmark over årene deltaget aktivt i og været en hovedbidragsyder til FN's arbejde. Det gælder inden for fred og sikkerhed - hvor vi bl.a. har ydet omfattende bidrag til fredsbevarende missioner og været medlem af Sikkerhedsrådet senest i perioden 2005-2006 - samt inden for menneskerettigheder og bæredygtig udvikling og fattigdomsbekæmpelse, hvor Danmark har været en af de største donorer til FN.

Vi er med til at sikre, at danske synspunkter, værdier og interesser varetages – både omkring forhandlingsbordet og i FN’s daglige arbejde verden rundt. Danmark ønsker et FN, der har midlerne til og mulighederne for at håndtere verdens problemer effektivt. Det er derfor også en dansk prioritet at støtte reformer i FN, der kan sikre den rette prioritering af indsatser og ressourcer med fokus på de områder, hvor FN kan gøre en forskel. Dette gælder særligt inden for konfliktforebyggelse, fredsbevaring og fredsopbygning; normsætning ved formulering af internationale spilleregler, ikke mindst inden for folkeret og menneskerettigheder samt en ambitiøs global implementering af FN’s nye bæredygtighedsmål, som har sat en markant dagsorden for FN-samarbejdet frem mod 2030.