Gå til indhold

Bæredygtig udvikling

I 2015 vedtog FN en ny og potentielt transformativ dagsorden for organisationen. 2030 Dagsordenen for Bæredygtig Udvikling indeholder 17 nye Verdensmål om bl.a. fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, ligestilling, sundhed og bekæmpelse af klimaforandringer. Hertil kommer Addis Ababa Action Agenda, som udstikker kursen for, hvordan denne dagsorden skal finansieres. I udformningen af den nye dagsorden var bæredygtig energi, ligestilling og kvinders rettigheder, samt kvalitetsuddannelse blandt Danmarks mærkesager. Disse prioriteter er nu afspejlet som selvstændige mål i 2030 Dagsordenen. I drøftelserne om finansiering var danske prioriteter bl.a. en genbekræftelse af FN-målsætningen om, at udviklede lande skal yde mindst 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Mobilisering og effektiv udnyttelse af ressourcer i landene med fokus på skat og fremme af grøn vækst; samt fremme af ansvarlige private investeringer til bæredygtig udvikling og fattigdomsbekæmpelse er andre danske prioritetsområder i relation til 2030 Dagsordenen.

For at FN’s udviklingssystem skal kunne støtte implementeringen af disse Verdensmål, skal systemet være hensigtsmæssigt indrettet. Under sloganet ”Fit for Purpose” deltager Danmark sammen med en række andre medlemslande i drøftelserne om de nødvendige forandringer, der skal til for at FN kan levere på den nye ambitiøse dagsorden. Danmark arbejder i Fit for Purpose-sammenhæng for større forudsigelighed i FN-organisationernes finansieringsstrukturer, samt ophævelsen af skellet mellem humanitære-, freds- og stabiliseringsmæssige samt udviklingsmæssige indsatser.

Danmark arbejder desuden for udbredelse og konsolidering af den menneskerettighedsbaserede tilgang til udvikling, som blev vedtaget i FN i 2003, og som også udgør grundlaget for Danmarks udviklingssamarbejde. Det er afgørende, at FN fastholdes ift. forpligtelsen til at implementere principperne bag den menneskerettighedsbaserede tilgang, og at indsatser, der gennemføres af FN’s fonde og programmer, bidrager til at fremme menneskerettighederne.

For den danske FN-mission i New York, foregår dette arbejde dels i forhandlingen af de godt 40 resolutioner, der årligt vedtages af Generalforsamlingen, samt i øvrige relevante fora, herunder bestyrelserne for FN’s fonde og programmer: UNDP, UNFPA, UNICEF og UN Women.