Gå til indhold

Danmark i FN's Menneskerettighedsråd

Danmark er blevet valgt til FN’s Menneskerettighedsråd for perioden 2019-2021. Under overskriften ’Dignity, Dialogue & Development’ vil vi som medlem af Menneskerettighedsrådet arbejde for værdighed og menneskerettigheder gennem dialog og udvikling. Vi vil arbejde for at gøre en forskel for Rådet – og for de mennesker verden over, hvis menneskerettigheder er truet.

De tre D’er - Dignity, Dialogue & Development – bygger på danske mærkesager og styrke­­positio­ner inden for menneskerettigheder. Det danske engagement i Menneskerettighedsrådet vil tage udgangspunkt i den danske respekt og fremme af menneskerettigheder både hjemme og inter­nationalt, det langvarige og respekterede brede danske engagement i FN, samt det anerkendte danske udviklings­samarbejde.

Dignity
Et værdigt liv og lige rettigheder for alle er centrale elementer i den danske tilgang til menneskerettigheder. Et værdigt liv er blandt andet et liv uden tortur, et liv uden diskrimination, et liv med ytrings- og holdningsfrihed, religions- og trosfrihed samt lige behandling og retten til at deltage. Det er et liv med retten til at vælge sin egen fremtid og udleve ens potentiale.

Danmark vil som medlem af Rådet arbejde for
1. en verden, hvor kvinder og mænd har samme muligheder og rettigheder
2. en verden uden tortur
3. en verden, hvor oprindelige folks stemmer bliver hørt, og alle deres rettigheder respekteret
4. en verden, hvor menneskerettigheder og retsstatsforhold udgør grundpiller i både internationale og nationale samfundsstrukturer

Dialogue
Med udgangspunkt i vores respekterede rolle som skaber af konstruktiv dialog vil Danmark arbejde for at bygge broer og indgå kompromiser blandt Rådets medlemmer. Vi når kun til enighed om styrkelsen af menneskerettigheder, hvis vi lytter til hinanden, søger at forstå hinanden og nå hinanden. På kontroversielle eller politisk følsomme områder vil vi fra dansk side arbejde for at fremme gensidig forståelse blandt rådsmedlemmer og andre aktører, for herigennem at forbedre samarbejde i og omkring Rådet.

Development
Danmarks stærke profil indenfor både bilateralt og multilateralt udviklingssamarbejde, samt den mangeårige erfaring med fremme af god regeringsførelse og retsstatsforhold i udviklingssamarbejdet, vil danne baggrund for den danske indsats for fremme af menneskerettigheder i Rådet. Det overordnede mål er at bidrage til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals) med udgangspunkt i principper om ikke-diskrimination, deltagelse og inklusion samt gennemsigtighed og ansvar.

Danmark vil støtte FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder og Rådet i deres arbejde for national kapacitetsopbygning indenfor menneskerettigheder. Danmark vil arbejde for at forbedre og effektivisere FN’s menneskerettighedssystem. Vi vil udforske nye og effektive arbejdsmetoder i Rådet og udbrede menneskerettigheder på tværs af FN-organisationen.