Spring til indhold

Danmark i spidsen for globalt klimatopmøde

17.09.2019  16:57
Som co-lead på ét af de ni handlingsspor ved FN’s generalsekretærs klimatopmøde d. 23. september 2019, har Danmark påtaget sig ansvar for at udvikle og indstille konkrete og skalerbare løsninger der skal sikre grøn omstilling inden for energisektoren. Det danske lederskab sker i samarbejde med Etiopien og organisationen Sustainable Energy for All (SEforAll).


Det haster med at få den globale omstilling op i gear, hvis verden skal nå Parisaftalens ambitiøse målsætninger. I starten af september sidste år understregede FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, at klimaforandringerne er den afgørende udfordring for vores tid – og at vi står i et definerende øjeblik: Handler vi øjeblikkeligt og resolut, kan vi stadig nå at reducere udledningen af drivhusgasser over de kommende 12 år og dermed holde den globale gennemsnitstemperatur under 1,5 graders grænsen. Selvom Parisaftalen er et stort skridt i den rigtige retning, skal aftalen følges op af handling, lederskab og ambition. Både udviklede lande, vækstøkonomier og udviklingslande skal gennemføre markante omstillinger, hvis vi skal nå i mål. Særligt for de fattigste lande er der behov for samarbejde og erfaringsudveksling, så den grønne omstilling går hånd i hånd med økonomisk og social bæredygtig udvikling. Derfor annoncerede Guterres det internationale klimatopmøde, der kommer til at finde sted i forbindelse med under åbningen FN’s årlige generalforsamling denne september.

Formålet med topmødet er at hæve FN’s medlemslandes ambitionsniveau, præsentere konkrete tiltag der skal sikre klimahandling og skabe politisk momentum for at øge både ambitioner og forpligtelser i de nationalt bestemte bidrag til Paris-aftalen. Men verdens lande kan og skal ikke gøre dette alene – klimaforandringerne skal håndteres i samarbejde med multilaterale udviklingsbanker, private virksomheder, investorer og civilsamfundet, der alle deltager i topmødet.

Ved annonceringen af topmødet bad FN’s generalsekretær en række lande om at påtage sig lederskabet for hver af de ni tematiske handlingsspor. Her er Danmark blevet bedt om at lede handlingssporet der handler om at sætte skub i omstillingen af energisektoren, herunder accelerere overgangen til bæredygtig energi, forbedre energieffektivitet, øge adgangen til energi og mobilisere investeringer i energitransitionen. Det er en stor anerkendelse af vores globale klimaengagement, udviklingssamarbejde og vores førende position inden for den grønne omstilling. Danmark leder energisporet frem mod topmødet sammen med Etiopien og organisationen Sustainable Energy for All (SEforALL). Med afsæt i verdensmål 7 om at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, til en overkommelig pris, sætter vi fokus på at dele erfaringer og konkrete løsninger samt skabe og styrke partnerskaber inden for blandt andet vedvarende energi, energieffektivitet, adgang til energi og bæredygtig udvikling.

Med det danske engagement i topmødet bygger vi videre på sidste års succesfulde topmøde ”Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030” (P4G) i København og ikke mindst på vores mange års erfaring med udviklingssamarbejdet. Her er særligt indsatsen med at understøtte vækstøkonomier og de mest sårbare og fattige landes omstilling og udbygning af deres energisektor i fokus – til gavn for klimaet og landenes udvikling.

Fakta

  • De ni spor ved Klimatopmødet er inddelt i seks tematiske spor (1-6) og tre tværgående spor (7-9): 1) Energi-transition, 2) Infrastruktur, byer og lokal handling, 3) Industri-transition, 4) Modstandskraft og tilpasning, 5) Naturbaserede løsninger, 6) Klimafinansiering og CO2-priser, 7) Mitigerings-strategier, 8) Sociale og politiske drivers og 9) Ungdom og mobilisering.
  • Danmark er udpeget til at lede sporet om ”Energy Transition” på Climate Action Summit 2019 i New York 23. september 2019.
  • De nationalt bestemte bidrag til Parisaftalen kendes som ”Nationally Determined Contributions”, og betyder at medlemmerne af Paris-aftalen selv indmelder deres målsætninger, som de herefter er forpligtede til at overholde.
  • Energi står for ca. 80 pct. af de globale CO2-udledninger. Derfor er en global grøn omstilling af energisektoren nødvendigt for at nå Parisaftalens målsætninger.
  • Gennem Investeringskoalitionen for Ren Energi arbejder Danmark for at sikre bedre rammebetingelser for investeringer i ren energi. Det er helt afgørende, hvis den grønne omstilling skal lykkes.
  • P4G er et globalt, handlingsorienteret initiativ, der sigter på at accelerere den grønne omstilling og implementeringen af Verdensmålene i udviklings- og vækstøkonomier ved at samle erhvervslivet, den offentlige sektor og civilsamfundet i konkrete offentlige-private partnerskaber fokuseret på at finde løsninger, der kan skaleres og bidrage til systemiske forandringer.