Spring til indhold

Etablering af særlig repræsentant for nye trusler og teknologier

27.01.2021  17:25
Udenrigsministeriet etablerer en stilling som særlig repræsentant for nye trusler og teknologier. Forsvarsministeriets tidligere departementschef Thomas Ahrenkiel udlånes fra Forsvarsministeriet til at varetage stillingen pr. 1. februar 2021. 

Den særlige repræsentant vil navnlig få til opgave at styrke indsatsen for at håndtere de sikkerhedspolitiske konsekvenser af teknologiudviklingen, særligt i EU-regi. Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med Danmarks TECH-ambassadør. 
 
Centrale spor i den internationale og europæiske teknologipolitiske dagsorden bevæger sig hurtigt frem med implikationer for Danmark og kritiske danske interesser. Skal Danmark levere sammenhængende og effektive udenrigspolitiske svar på disse udfordringer, kræves en målrettet indsats for at styrke Udenrigsministeriets vidensniveau, netværk og policy. Det gælder især på de sikkerhedspolitiske dimensioner af teknologiudviklingen. Her er EU og NATO centrale organisationer, og Bruxelles vil således være en hovedarena for at skabe dybere forståelse af og større strategisk overblik over udfordringerne.  
 
Thomas Ahrenkiel udlånes midlertidigt til Udenrigsministeriet i overensstemmelse med Forsvarsministeriets ønske om at finde andre funktioner inden for statens område for de berørte medarbejdere, mens den særlige undersøgelse vedr. Forsvarets Efterretningstjeneste pågår.
 
Yderligere information i forbindelse med udnævnelsen: Kontakt pressevagten@um.dk
 
Yderligere information i forbindelse med den særlige undersøgelse vedrørende FE og den særlige repræsentants løn- og arbejdsvilkår i øvrigt: Kontakt presse@fmn.dk