Spring til indhold

Vareeksport steg 3,0 pct. i november 2020. Årsstigningstakten faldt til -2,5 pct.

11.01.2021  10:47
I november 2020 steg vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly 3,0 pct. i forhold til oktober, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. 

Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til -2,5 pct. fra forrige måneds årsvækst på -1,5 pct. De seneste tre måneder er den sæsonkor-rigerede vareeksport øget 0,5 pct. i forhold til tre måneder forud, og i de første 11 måneder af 2020 har der været et fald på 3,1 pct. i forhold til samme periode i 2019. Inklusive energivarer, skibe og fly har faldet i 2020 været 5,2 pct. i forhold til samme 11 måneder i 2019.

eksport

Væksten i november på 3,0 pct. skal ses på baggrund af et relativt stort fald i oktober på 6,1 pct. i forhold til september. Set over tre måneder har der været en samlet vækst på 0,5 pct., som især har været drevet af Tyskland, Sverige, Storbritannien og USA. Modsat har vareeksporten til især Nederlandene, der også fungerer som transit til andre lande, og til Kina trukket ned. På 12 måneders basis er eksporten til disse to lande, samt USA, dog øget henholdsvis 17,4 pct. og 16,7 pct. og til USA 4,7 pct., mens vareeksporten til de øvrige store markeder er faldet. 

Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og brændsel, sæsonkorrigeret, mia.kr. og pct.

eksport

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dkSeneste nyt

    Se alle