Spring til indhold

Den danske FN-mission i New York søger AC-medarbejdere

Den danske FN-mission i New York søger lokalt ansatte AC-sagsbehandlere. To tidsbegrænsede forstærkningsstillinger i forbindelse med FN’s Generalforsamling opslås med tiltrædelse senest den 1. juli 2017 og af godt et halvt års varighed.

Medarbejderne vil indgå i Missionens team af sagsbehandlere, som dels er udsendt fra Udenrigsministeriet og dels er ansat direkte af repræsentationen. De opslåede stillinger indgår i sidstnævnte kategori.

FN-missionen i New York varetager danske udenrigspolitiske interesser og prioriteter i FN. I forbindelse med arbejdet i FN deltager sagsbehandlerne i FN-forhandlinger og EU-koordination samt gennemfører kontakter til FN-sekretariatet og andre medlemslande.

Stillingerne fordrer skarp analytisk kapacitet, stærke skriftlige og mundtlige formidlings- og forhandlingsevner, gode samarbejdsevner kombineret med en høj grad af selvstændighed, fleksibilitet og evne til at prioritere. Der lægges endvidere vægt på godt kendskab til dansk udenrigspolitik og Udenrigsministeriets opgaver, til FN-systemet og Generalforsamlingens arbejde samt gerne også til EU-samarbejdet. Beherskelse af engelsk på højt niveau i både skrift og tale er en forudsætning.

De to stillinger i forbindelse med FN’s Generalforsamling har fokus på henholdsvis menneskerettigheds- og udviklingsområdet:

  • På menneskerettighedsområdet søger Missionen en medarbejder til at arbejde med forberedelse af og deltagelse i Generalforsamlingens 3. udvalg, som løber i efteråret, herunder varetage danske rettigheds- og værdipolitiske interesser i FN. Medarbejderen vil ligeledes bidrage til Missionens arbejde med at fremme Danmarks kandidatur til FN’s Menneskerettighedsråd for perioden 2019-2021. 
  • På det udviklingspolitiske område søges en medarbejder med særlig fokus på arbejdet i Generalforsamlingens 2. udvalg. Her vil bl.a. gennemførelsen af FN’s 2030-dagsorden og bæredygtighedsmål, udviklingsfinansiering og FN’s operationelle udviklingsaktiviteter være centrale arbejdsområder.

Ansættelsesvilkår: Lokalansættelse – lønnen fastsættes efter lokale forhold. Der må påregnes merarbejde i visse perioder.

Ansøgning sker pr. mail (på dansk) – bilagt CV, eksamensbeviser og evt. referencer – og sendes til FN-missionen (nycmis@um.dk). Angiv i e-mailens emnelinje: AC-medarbejder. Ansøgning. Dit navn. Angiv ligeledes hvilken stilling du søger (”Forstærkningsstilling, menneskerettigheder”/”Forstærkningsstilling, udvikling”). Det er muligt at søge begge stillinger med samme ansøgning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til souschef Peter Lehmann Nielsen på FN-missionen (tlf. +1 212 308 7009). Du kan læse mere om Missionens arbejde på www.fnnewyork.um.dk og på Twitter: @Denmark_UN

Ansøgningsfrist er mandag den 24. april 2017. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 18 el. 19.

Missionens adresse er: Permanent Mission of Denmark to the United Nations, One Dag Hammarskjold Plaza , 18th Floor, 885 Second Avenue, New York, N.Y. 10017-2201, USA, E-mail: nycmis@um.dk, Tlf. +1 212 308 7008